Naslovna strana

Click Here!

Šef misije UN za ljudska prava o stanju ljudskih prava u SRJ

PUNO RADA ZA LJUDSKA PRAVA

Beograd, 9. decembar - Šef misije UN-a za ljudska prava u SRJ Ričard Tol ocenio je u ponedeljak da je u protekle dve godine postignut "znatan napredak" u poboljšanju opšteg stanja ljudskih prava, ali je dodao i to da "nema mesta za samozadovoljstvo".

"Mnogo toga još treba uraditi da bi ljudska prava i ljudsko dostojanstvo postali realnost za sve ljude u ovoj zemlji. Ne smemo gajiti iluzije da taj proces neće biti dug i povremeno bolan", kazao je Tol povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava.

On je ocenio da će stanje ljudskih prava napredovati "samo ako sudstvo uživa punu nezavisnost, ako policija i oružane snage budu profesionalne i odgovorne, i ako se ranije povrede ljudskih prava kazne".

"Ljudska prava siromašnih, ranjivih i marginalizovanih ljudi u ovoj zemlji, kao što su izbeglice i raseljena lica sa Kosova i Metohije, Romi, stari, invalidi, žene i deca jer su njihova prava najviše ugrožena, zahtevaju posebnu pažnju", kazao je on.

Novi komesar za ljudska prava Ujedinjenih nacija Serdo Vijera de Melo ocenio je da vladavina prava i njena odbrana pružaju "najveću mogućnost za sprečavanje, ograničavanje i rešavanje sukoba", i dodao da "osnovni kodeksi ljudskih prava moraju biti primenjeni na svaku državu i naoružanu grupu, na svakog pojedinca i zajednicu, svaki opšti entitet i privatnu korporaciju".

SADRŽAJ:

Razvoj pravnih normi

Pregled stanja ljudskih prava u Srbiji

Okrugli sto povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.

Puno rada za ljudska prava

Malo učinjeno na promeni odnosa prema zločinima

Vlasti ignorišu zahteve za vladavinom prava

Nagrađen sudija Milivoj Despot

Opšta deklaracija UN o ljudskim pravima

Pregled međunarodnih dokumenata usvojenih pod okriljem UN

   

   

Specijal: Međunarodni dan ljudskih prava


© 2002, B92