Dajte krv

Statistika

Rezultati akcije

Godinama unazad, tokom letnjih meseci, u Srbiji je smanjen broj davalaca krvi. Godinji odmori, odsustvovanja sa posla, raspust i letnja oputenost verovatni su razlozi za smanjeni broj davalaca krvi. Zbog stalnog pada dobrovoljnog davalatva krvi, sve ee imamo dramatine situacije kada je re o odlaganju operacija, nemogunosti da se neke operacije izvedu, a sve to praeno je snanim oseanjem da ivimo u nehumanom drutvu.

U nameri da predupredi oekivanu nestaicu krvi, Institut za transfuziju krvi Srbije je uz pomo medijske kue RTV B92, 28. maja ove godine, zapoeo dnevno podseanje i pozivanje Beograana, kao i ostalih graana nae zemlje, da daju krv, ne bi li se podstaklo poveanje broja davalaca, radi veoma jasnih ciljeva:

- obezbeen nivo davalatva koji e eliminisati krizne periode
- pomo u sistemskoj opskrbljenosti institucijama koje se bave transfuziijom
- pomo dravnim institucijama da racionalno troe sredstva i poveaju efikasnost u sektoru zdravstvenih usluga i potreba.

Prvog dana akcije, pridruili su se zaposleni RTV B92, koji su se, osim promovisanja dobrovoljnog davalatva, aktivno ukljuili u akciju i sami dali krv, jer je lini primer najbolji poziv graanima da se prikljue akciji.

Ostalim danima, organizovano je nekoliko veoma uspenih akcija davanja krvi, od kojih treba izdvojiti akcije na beogradskim bazenima, u andarmeriji, zatim velike akcije Javnog preduzea PTT saobraaj, Islamske verske zajednica, Francuske ambasade...

Do 28. septembra, na Trgu Republike, ispred transfuziolokog autobusa, Beograane koji su eleli da daju krv, doekivale su poznate javne linosti iz sveta sporta, filma, muzike, knjievnosti... kao to su predsednik Srbije Boris Tadi, teniser Novak okovi, Zdravko oli, ministar zdravlja Prof. dr Tomica Milosavljevi, koarka Vlade Divac, Jelisaveta Karaorevi, Dragan Bjelogrli, Marija erifovi, Ana Sofrenovi, Ivan Zeljkovi, Bebi Dol, Boda Ninkovi, predsednik Narodne skuptine Oliver Duli, Ivan Ljuba, pobednik Velikog brata, Goran Jevti, Zoran ivkovi, Neboja Glogovac, Sneana Samardi-Markovi, ministarka omladine i sporta, muzika grupa Van Gogh, Svetozar Cvetkovi...

Akciju su podrale i:

- brojne firme: Telenor, UNIQA osiguranje, Narodna lutrija Srbije, Narodna banka Srbije, Komercijalna banka, Galenika, MK Group, NLB Leasing, Colliers International, ITM group, Grand kafa / Soko tark, Kompanija Dunav, INVEJ, ITS.net, Centroproizvod a.d., Grand Motors, SK Preduzee, Philips, TeleGroup, EXIT WEAR, LPT Publicis, U.S. Steel Serbia, Big Print, RK Crvena Zvezda, Attica Media SRB, Frizerski salon BOB, Mo Prirode Group, Perutnina ptuj d.o.o. Beograd, FK Partizan, Hewlett-Packard d.o.o., Hypo Alpe-Aadria-Bank A.D. Beograd, Radio Beo Taxi, Apatinska Pivara A.D., Rudnap Group A.D., VB Leasing, Privredno drutvo za proizvodnju i promet pekarskih proizvoda KLAS, Progard Securitas d.o.o., Toyota Srbija d.o.o., Hemofarm, Domiko prevoz d.o.o., Privatna gimnazija "Ruer Bokovi", Tehnovar d.o.o., Javno preduzee "Srbija ume", Kompanija Tigar A.D...

- dravne institucije: Narodna kancelarija, MUP Sektor za zatitu i spasavanje, Vojska Srbije, deo za civilno vojnu saradnju, Ministarstvo za sport i omladinu, Privredna komora Srbije, Ministarstvo zatite ivotne sredine Republike Srbije, Javno preduzee "Putevi Srbije", Misija OEBS u Srbiji...

- medijske kue: B92, Glas javnosti, Politika, Danas, Radio S...

- razna udruenja: Kabeza, Gorska sluba spasavanja, Centar za promociju zdravih stilova ivota - Centar E8, Udruenje dobrovoljnih davalaca krvi JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", Nezavisno udruenje novinara Srbije, Udruenje kabinsko-letakog osoblja Srbije, ORCA - organizacija za potovanje i brigu o ivotinjama, Zelena omladina Srbije, Jazas - Omladina za borbu protiv AIDS-a, Udruenje Trei Trg, Lekarska komora Srbije, Kulinarska asocijacija Srbije, Rotary Klub ukarica...

- politike partije: Omladina DSS, Pokret snaga Srbije, Demokratska omladina...

Tokom prve tri nedelje zajednike akcije Ulepajte dan sebi i drugima, dajte krv! zabeleen je znaajan porast broja davalaca krvi i daleko vei odziv graana u poreenju sa istim periodom prole godine, i to ne samo u transfuziolokom autobusu na Trgu Republike, ve i u Institutu za transfuziju krvi Srbije, kao i organizovanim akcijama na terenu. Ovaj uspeh rezultirao je proirenjem akcije sa beogradskog Trga Republike na gradove i sela centralnog regiona Srbije.

Tom prilikom, uz podrku istaknutih javnih linosti i predstavnika lokalne samouprave, krv su dobrovoljno dali stanovnici Obrenovca, Malog crnia, Poarevca, Smedereva, Kovina, Knjaevca, Boljevca, Soko Banje, Zajeara, Negotina, Majdanpeka, Bora, Kladova, Loznice, Valjeva, Lazarevca, Lajkovca, Mladenovca, Novog Pazara, Rake, Kraljeva, Gornjeg Milanovca, aka, Topole, Ljubovije, Krupnja, Mrajevaca, Knia, Batoine, Rae, Lapova, agubice, Kueva, Petrovca, Golubca, Velikog Gradita, Arandjelovca...

Na osnovu propozicija, kao to su broj davalaca u odnosu na broj stanovnika, broj novih davalaca i kvalitet promocije akcije, izabrani su ampioni solidarnosti meu poseenim gradovima i selima. Prvo mesto i zlatnu plaketu ampion solidarnosti osvojila je Sokobanja, srebrnu plaketu agubica, a bronzanu plaketu osvojilo je Veliko Gradite.

O akciji Ulepajte dan sebi i drugima, dajte krv! graani su tokom sva etiri meseca mogli da se informiu kroz televizijski program B92 u vidu svakodnevnih priloga, gostovanja kako u informativnim emisijama Vesti, tako i u jutarnjem programu TV Dizanje, kao i putem radijskih emisija kroz razne priloge, direktna ukljuenja sa Trga

Tim povodom, napravljena je posebna web stranica www.b92.net/dajtekrv, kao i niz promotivnih spotova, dok je u zavrnici dokumentarni edukativni film, koji bi trebalo da pomogne u irenju kulture davalatva, naroito kod mladih.

Realizacijom ove akcije ostvareni su izuzetni rezultati.

Tom prilikom u cilju reavanja problema nestaice krvi, B92 je pokrenuo inicijativu da se nabavi novo savremeno mobilno prevozno sredstvo, poto postojei autobus za transfuziju, koji se nalazi na Trgu Republike u Beogradu, nije vie upotrebljiv za vonju. Osim toga, kupovinom novog, dosta bi se pomoglo Institutu u poveanju kapaciteta pri prikupljanju potrebnih krvnih jedinica.

Kompanije kao to su: Rudnap Group A.D., ABS Holdings, U.S. Steel Serbia, Telekom Srbija, Komercijalna banka, MK Group, Invej, Bambi Banat, Grand kafa, Soko tark, Kompanija Tigar A.D., NLB lizing, ITM Group, LPT Publicis, Galenika, Dravna lutrija Srbije... podrale su akciju i potvrdile svoje uee znaajnim novanim sredstvima. Kada je re o prikupljanju sredstava za kupovinu kamiona, ili autobusa, ve su prikupljene neophodne novane donacije, kao i ponude raznih proizvodjaa, na osnovu kojih e se odabrati vozilo, koje e u potpunosti zadovoljavati potrebe Instituta za transfuziju krvi.


O uspenosti akcije rekli su:

Veran Mati, predsednik Upravnog odbora B92

“Želeli smo da izgledom, porukama i liènim primerom postignemo da davanje postane IN, da uèestvovanje u akciji bude prestižno i da u isto vreme i oni koji daju dobijaju simboliène poklone, od novih majica sa velikim znakom svoje krvne grupe, do niza izdanja B92 i suvenira i proizvoda kompanija koje su prihvatile uèešæe u kampanji. Ukljuèivanje poznatih doprinelo je da se svakog dana oko podne oko autobusa na Trgu Republike okupljaju i fanovi, a neki od uèesnika, kao na primer Zdravko Èoliæ, svakom davaocu poklonili su karte za koncert. EXIT je takoðe poklanjao ulaznice za koncerte na ovogodišnjem festivalu, kao i organizatori koncerta Roling Stounsa. Takve inicijative doprinele su i veæoj intrigantnosti i popularnosti same akcije. Imam utisak da je ovaj aspekt pomogao i poveæanju broja davalaca koji su krv davali prvi put, što je uvod u stvaranje kulture davalaštva. Posle vrlo uspešne èetiri nedelje akcije, pokrenuli smo i dodatnu akciju koja je podrazumevala obilazak gradova i manjih mesta van Beograda, i ovaj deo akcije dao je vrlo uspešne rezultate.

Pored jasne i vidljive koristi za zajednicu, ovom akcijom i sebe podseamo da je uloga novinara vie od samog izvetavanja; da na doprinos zajednici mora biti vezan i za odbranu javnog interesa, kao i da smo svi svesni nae drutvene odgovornosti; od vlasnika B92 do svakog zaposlenog u kompaniji.

Dr Sneana Drakovi, direktorka Instituta za transfuziju krvi Srbije

„Prvi put tokom 63–godišnje istorije Instituta za transfuziju krvi Srbije, Institut je u junu i prvoj nedelji jula 2007. godine, svim beogradskim bolnicama isporuèivao zahtevane jedinice krvi i komponenata krvi, tako da su svi pacijenti blagovremeno dobili odgovarajuæu terapiju krvlju. Kampanja „Ulepšajte dan sebi i drugima – dajte krv“ je uspela da visoko motiviše naše graðane da zaista ulepšaju dan ne samo sebi veæ i svim bolesnim ljudima. Nadamo se da æe novi stil obraæanja graðanima Srbije doprineti trajnoj promociji dobrovoljnog i neplaæenog davalaštva.”

Imajui u vidu da svakoga dana u Srbiji boluju ljudi kojima je za leenje neophodna krv, i da je iz tog razloga potrebno obezbediti najmanje 800 davalaca krvi, od ega u Beogradu najmanje tri stotine, dolazi se do zakljuka da je dobrovoljno davanje krvi nacionalno pitanje koje ne treba da reavaju samo dravne institucije. Neophodnost solidarnosti kljuna je za uspeh ovakvih akcija, a to se postie samo saradnjom graana, dravnih institucija, medija i nevladiih organizacija.

XV Nedelja kampanje (28. maj - 09. septembar)

U zajednikoj kampanji Instituta za transfuziju krvi Srbije i Radio televizije B92 "Ulepajte dan sebi i drugima - dajte krv", u protekla tri ipo meseca zabelezen je vei odziv graana u odnosu na isti period ranijih godina.

Ipak, od poetka septembra odziv graana je znatno smanjenj u odnosu na protekla tri meseca pa je priliv krvi manji od potrebnog broja jedinica krvi. Podseamo da dnevne potrebe iznose 250-300 jedinica krvi.

Trenutno Institut raspolae jednodnevnim rezervama krvi. U toku sledee nedelje planiran je mali broj organizovanih akcija na terenu i ako se trend smanjenog priliva krvi nastavi doi e do otkazivanja nekih operacija.

Apelujemo na graane da se odazovu akciji i dobrovoljno daju krv u Institutu, mobilnom autobusu na Trgu Republike i organizovanim akcijama kako bi se spreio deficit i omoguilo optimalno snabdevanje krvlju i tokom septembra.