Naslovna strana


Click Here!

 

"Službeni glasnik RS", br. 19/91

 ZAKON  O MERAMA ZA SLUČAJ VANREDNOG STANJA

 

 Član 1.

Predsednik Republike, na predlog Vlade, proglašava vanredno stanje i donosi akte za preduzimanje mera radi otklanjanja tog stanja, u skladu s Ustavom i zakonom.

 Član 2.

Smatra se da su ispunjeni uslovi za proglašavanje vanrednog stanja na delu teritorije Republike Srbije kad se preduzimaju aktivnosti kojima se ugrožava: ustavni poredak, bezbednost Republike - njena suverenost, nezavisnost i teritorijalna celokupnost, obavljanje privrednih i društvenih delatnosti, ostvarivanje i zaštita sloboda, prava i dužnosti čoveka i građanina i rad državnih organa.

Vanredno stanje se može proglasiti i u slučaju teških katastrofa i drugih opštih opasnosti za živote građana.

 Član 3.

Predlog Vlade za proglašenje vanrednog stanja sadrži ocenu ugroženosti u skladu sa članom 2. ovog zakona, posledice koje su usled toga nastupile ili mogu nastupiti i način otklanjanja vanrednog stanja.

Predlog Vlade sadrži i predlog akta za preduzimanje mera radi otklanjanja vanrednog stanja.

Predlog za proglašenje vanrednog stanja Vlada istovremeno dostavlja i predsedniku Narodne skupštine.

Član 4.

Kad predsednik Republike prihvati predlog Vlade, doneće odluku o proglašenju vanrednog stanja.

Odlukom iz stava 1. ovog člana utvrđuje se područje Republike Srbije na kome se proglašava vanredno stanje.

Odluka o proglašenju vanrednog stanja objavljuje se u skladu sa zakonom i istovremeno dostavlja se Narodnoj skupštini i Vladi.

Narodna skupština sastaje se bez poziva kad predsednik Republike proglasi vanredno stanje.

 Član 5.

Predsednik Republike donosi naredbe i druge akte za preduzimanje mera radi otklanjanja vanrednog stanja, u skladu s Ustavom i zakonom.

Aktima iz stava 1. ovog člana propisuju se mere utvrđene zakonom zavisno od okolnosti i uzroka koji su doveli do vanrednog stanja, s tim da se njihovim sprovođenjem u što kraćem roku i sa što manje štetnih posledica, obezbedi otklanjanje vanrednog stanja.

 Član 6.

Predsednik Republike aktima iz člana 5. ovog zakona može: utvrditi radnu obavezu; ograničiti slobodu kretanja i nastanjivanja; ograničiti pravo na štrajk; ograničiti slobodu zbora i drugog okupljanja; ograničiti slobodu političkog, sindikalnog i drugog delovanja.

Predsednik Republike može utvrditi i druge mere u skladu sa zakonom.

Način ostvarivanja pojedinih sloboda i prava građana u uslovima vanrednog stanja propisuje Narodna skupština.

 Član 7.

Akti iz člana 5. ovog zakona objavljuju se u skladu sa zakonom i dostavljaju predsedniku Narodne skupštine i Vlade.

 Član 8.

Prava i obaveze koje, u slučaju utvrđenih vanrednih prilika, odnosno zavedenog vanrednog stanja u skladu s Ustavom SFRJ i saveznim propisima, ostvaruju predsedništva republika, u Republici Srbiji ostvaruje predsednik Republike.

 Član 9.

Građani i njihove organizacije, preduzeća, ustanove i druge organizacije, državni i drugi organi, na teritoriji na kojoj je proglašeno vanredno stanje, dužni su da za vreme vanrednog stanja preduzimaju mere iz okvira svojih prava i dužnosti, odnosno nadležnosti, u skladu s naredbama i drugim aktima predsednika Republike, odlukama drugih nadležnih organa, kao i nastalim okolnostima.

 Član 10.

Kad prestanu okolnosti zbog kojih je proglašeno vanredno stanje, predsednik Republike, po svojoj inicijativi ili na predlog Vlade, donosi odluku kojom proglašava prestanak vanrednog stanja i o tome obaveštava Narodnu skupštinu i Vladu.

Donošenjem odluke o prestanku vanrednog stanja prestaju da važe i naredbe i drugi akti doneti za preduzimanje naloženih mera.

Određene naredbe i druge akte iz stava 1. ovog člana predsednik Republike može staviti van snage i pre donošenja odluke o proglašenju prestanka vanrednog stanja.

 Član 11.

Na delu teritorije Republike Srbije na kome su pre stupanja na snagu ovog zakona proglašene posebne okolnosti primenjuju se mere utvrđene posebnim propisima, a mogu se uvoditi i druge mere koje odredi Narodna skupština.

Mere iz stava 1. ovog člana primenjuju se dok o tome Narodna skupština drukčije ne odluči.

 Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 


SADRŽAJ
Naslovna strana
Biografija Zorana Đinđića
Izjave saučešća na sajtu www.zorandjindjic.org
Intervjui: Čarls Kraford, Nebojša Čović, Goran Svilanović, Vojislav Koštunica
Zemunski klan izbliza (TV B92):
     · Milorad Luković Legija
     · Dušan Spasojević Šiptar
     · Dejan Milenković Bagzi
     · Mlađan Mićić Pacov
Fotogalerija
Video snimak dešavanja ispred Vlade Srbije (RealVideo)
Saopštenje Vlade Srbije sa imenima i fotografijama vođa zemunskog klana
Vanredno stanje: zakon, mere, oružje
Transkript video materijala: Slobodan Milosević u poseti centru JSO u Kuli 1996. godine
   Preuzmite zip dokument
Iz Kažiprsta Radija B92: 
     · Intervju sa Dejanom Anastasijevićem: "JSO su kriminalci koji su bili u privilegovanom položaju"
     · Intervju sa Kori Udovički: "Usklađujemo korake i izvan vlade"
     · Intervju sa Draganom Šutanovcem: "Vreme otvaranja karata"
     · Intervju sa Branislavom Lečićem: "Ovo nije inkvizicija"
     · Intervju sa Milanom St. Protićem: "Sada su svi pametni..."
     · Intervju sa Mlađanom Dinkićem: "Odsudni trenutak - pravna država ili banana-država"
     · Intervju sa Čedomirom Jovanovićem: "6.oktobar bez Zorana Đinđića"
     · Intervju sa Vojinom Dimitrijevićem: "Srbija u vanrednom stanju"
     · Intervju sa Dragoljubom Miaunovićem: "Ovo je pouka svima"
     · Intervju sa Žarkom Koraćem: "Priveden jedan broj ljudi sa liste"
     · Brankica Stanković: "Mediji uoči 12.marta"

 


© 2002, B92