Naslovna strana


Click Here!

 

NAREDBA O POSEBNIM MERAMA ZA VREME VANREDNOG STANJA 

 

Vršilac dužnosti predsednika Srbije i predsednica Skupštine Srbije Nataša Mićić donela je sinoć naredbu o posebnim merama koje se primenjuju za vreme vanrednog stanja. 

 Kako se navodi u saopštenju Vlade Srbije, te mere se donose "radi sprečavanja daljih posledica koje mogu ugroziti suverenost, ustavni poredak i bezbednost Republike Srbije". 

 Naredbu o posebnim merama koje se primenjuju za vreme vanrednog stanja prenosimo u integralnoj verziji: 

 1. Ovom naredbom ograničavaju se određene slobode i prava čoveka i građanina utvrđene Ustavom Republike Srbije i utvrđuju posebne nadležnosti državnih organa za vreme vanrednog stanja. 

 2. Lice koje ugrožava bezbednost drugih građana ili bezbednost Republike, Ministarstvo unutrašnjih poslova može prinudno dovesti i zadržati u službenim prostorijama do 30 dana. O primeni mere dovođenja i zadržavanja donosi se rešenje, na koje se može izjaviti žalba ministru unutrašnjih poslova.

Lice iz stava 1. ove tačke nema pravo na branioca u smislu Zakonika o krivičnom postupku. 

 Ministarstvo unutrašnjih poslova će obavestiti porodicu iz stava 1. ove tačke o primeni mera odvođenja i zadržavanja, ukoliko je to moguće. 

 3. Ministar unutrašnjih poslova može privremeno da ograniči ili zabrani kretanje lica na javnim mestima ili određenim područjima, kao i da naredi pojedinim licima da borave u mestu prebivališta, odnosno boravišta sa obavezom javljanja. Ministar unutrašnjih poslova može da naredi da se izvrši zatvaranje svih prilaza određenom prostoru ili objektu, i onemogući napuštanje tog prostora ili objekta bez odobrenja. 

 4. Direktor Bezbednosno-informativne agencije može prema određenim ili pravnim licima da preduzme određene mere kojima se odstupa od načela nepovredivosti tajne pisma i drugih sredstava opštenja i bez odluke nadležnog suda. 

 5. Ovlašćeno službeno lice sme ući u tuđi stan i druge prostorije, i bez odluke nadležnog suda, ako je to neophodno radi otkrivanja i hvatanja učinilaca krivičnih dela sa elementom organizovanog kriminala, pronalaženja tragova tih krivičnih dela i predmeta važnih za krivični postupak.

 6. Zabranjuje se pravo na štrajk. 

 7. Zabranjuje se sazivanje i održavanje zborova i drugih javnih okupljanja građana koji podležu prethodnoj prijavi Ministarstva unutrašnjih poslova, u skladu sa Zakonom.

 8. Zabranjuje se političko, sindikalno i drugo delovanje čiji je cilj ometanje i sprečavanje primene mera za vreme vanrednog stanja.

 9. Zabranjuje se javno obaveštavanje, rasturanje štampe i drugih obaveštenja o razlozima za proglašavanje vanrednog stanja, osim prenošenja zvaničnih saopštenja nadležnih državnih organa.

 O sprovođenju mere iz stava 1. ove tačke stara se Ministarstvo kulture i javnog informisanja u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. 

 10. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

 Vršilac dužnosti predsednika Republike Nataša Mićić.

Click Here!

 


SADRŽAJ
Naslovna strana
Biografija Zorana Đinđića
Izjave saučešća na sajtu www.zorandjindjic.org
Intervjui: Čarls Kraford, Nebojša Čović, Goran Svilanović, Vojislav Koštunica
Zemunski klan izbliza (TV B92):
     · Milorad Luković Legija
     · Dušan Spasojević Šiptar
     · Dejan Milenković Bagzi
     · Mlađan Mićić Pacov
Fotogalerija
Video snimak dešavanja ispred Vlade Srbije (RealVideo)
Saopštenje Vlade Srbije sa imenima i fotografijama vođa zemunskog klana
Vanredno stanje: zakon, mere, oružje
Transkript video materijala: Slobodan Milosević u poseti centru JSO u Kuli 1996. godine
   Preuzmite zip dokument
Iz Kažiprsta Radija B92: 
     · Intervju sa Dejanom Anastasijevićem: "JSO su kriminalci koji su bili u privilegovanom položaju"
     · Intervju sa Kori Udovički: "Usklađujemo korake i izvan vlade"
     · Intervju sa Draganom Šutanovcem: "Vreme otvaranja karata"
     · Intervju sa Branislavom Lečićem: "Ovo nije inkvizicija"
     · Intervju sa Milanom St. Protićem: "Sada su svi pametni..."
     · Intervju sa Mlađanom Dinkićem: "Odsudni trenutak - pravna država ili banana-država"
     · Intervju sa Čedomirom Jovanovićem: "6.oktobar bez Zorana Đinđića"
     · Intervju sa Vojinom Dimitrijevićem: "Srbija u vanrednom stanju"
     · Intervju sa Dragoljubom Miaunovićem: "Ovo je pouka svima"
     · Intervju sa Žarkom Koraćem: "Priveden jedan broj ljudi sa liste"
     · Brankica Stanković: "Mediji uoči 12.marta"

 


© 2002, B92