Slušajte Radio B92 na Internetu!
[kliknite za programsku šemu]

Dialup stream:

Real Audio

Broadband stream:

MP3   OGG


Uputstvo: za slušanje radija na Internetu, potrebno je da imate instaliran program (player) koji to omogućuje. Ukoliko to nije slucaj, možete besplatno da preuzmete sledeći:

Real player Real player
Winamp player Winamp player

Korisnicima Apple Macintosh računara preporučujemo program Audion,
a korisnicima operativnih sistema Linux, BSD, Unix i sl. preporučujemo program XMMS.