Preduzeti prvi koraci ka rešavanju problema nezbrinutih životinja

Osnivanjem Fonda "Mila", B92 je preduzeo prve korake ka kanalisanju građanske inicijative za rešavanje problema nezbrinutih životinja na beogradskim ulicama. U toku je operacionalizacija aktivnosti na formiranju organizacije koja bi funkcionisala po uzoru na Pet Policiju. Ova organizacija koristiće svetska iskustva partnerstva između javnog sektora i građana a u njen rad će biti uključeni i profesionalci i volonteri. Predstavnici različitih službi kao što su budući komunalni policajci, veterinari i aktivisti posvećeni zaštiti životinja zajednički će delovati na aktivnostima kao što su prva pomoć životinjama nad kojima je izvršeno nasilje, pronalaženje nasilnika kao i razne preventivne mere, uključujući tu i vakcinisanje i sterilizaciju napuštenih pasa i mačaka.

Fond B92 želi da udruži sve organizacije koje iz različitih razloga nisu do sada definisali zajedničke ciljeve koji bi bili u funkciji boljeg položaja životinja, zakonske regulative, poštovanja zakona i izgradnje institucija koje bi omogućavale permentno ostvarivanje normi. U isto vreme akcija koju preduzimamo treba stalno predstavlja jasne simbole nedopustivosti zlodela koje ljudi čine prema životinjama i obaveze koje ljudi imaju prema obavezi da svaka životinja bude stičena na isti način kao i svako drugo živo biće.
O konkretnim potezima građani će biti obavešteni u najskorije vreme.
Veran Matić

Osnovan fond "Mila"

Mila

Fond B92 osniva Fond "Mila", koji će pomagati rehabilitaciju keruše Mile, ali i sve slične slučajeve u kojima se vrši nasilje nad životinjama. Fond će, zajedno sa srodnim organizacijama i gradskim institucijama, pomagati i razvoj organizacija koje će po uzoru na Pet policiju pružati hitnu veterinarsku pomoć i zbrinjavaju životinja nad kojima je izvršeno nasilje, kao i privođenjem počinilaca nasilja pravdi.

Za potrebe osnivanja i funkcionisanja ove službe B92 će osnovati Fond "Mila" koji će prikupljati sredstva i kontrolisati rad te organizacije.

Ova inicijativa je pokrenuta nakon što se javio izuzetno veliki broj ljudi iz celog sveta koji bi želeli da učestvuju u akciji. Među prvim donatorima je Erste Banka a.d. Novi Sad, kod koje je otvoren račun.

Broj donatorskog dinarskog računa na koji se mogu uplatiti sredstva je:
340-36233-65 kod Erste Bank a.d. Novi Sad.

Devizni donatorski račun je kod Erste Bank, broj računa 50030180-17539744, a instrukcije za uplate možete da preuzmete ovde: EUR | USD | CHF.
Napomena: devizne uplate su moguće isključivo iz inostranstva.

Namena sredstava je: Donacija za fond "Mila".

Mila

Važna informacija:

O izboru budućih usvojitelja Mile koji se javljaju odlučivaće isključivo Sandra Spoja koja je spasla Milu i njen veterinar Miomir Ranđelović.
Njih dvoje će voditi i proces izbora proizvođača i proteza sa kojim će izvesti komplikovani projakat upotrebe proteza.

Fond Mila služiće uz ostale donacije za pokrivanje troškova neophodnih za negovanje Mile kao i za sve poslove oko implementacija proteza.
Fond Mila poslužiće i za razvoj i implementaciju projekta ustanovljavanja javno privatnog projekta ustanovljavanja i snaženja Pet policije, za udruživanje organizacija i pojedinaca volontera posvećenih problemu nasilja nad životinjama i rešavanju problema sa kojim se suočavaju životinje.

Fond Mila formiraće svoj program rada u narednih nedelju dana.