Šteta od poplava do 350 miliona

Novi Sad -- Ovogodišnja odbrana od poplava do sada je, po procenama "Voda Vojvodine", koštala oko 220 miliona dinara.

Procena je da bi iznos mogao dostići oko 350 miliona dinara. Da je taj novac obezbeđen na vreme mogao je biti iskorišćen za izgradnju ili rekonstrukciju deset do petnaest kilometara zaštitnih bedema. Od 1994. godine, međutim, zbog opšte besparice, u Vojvodini nije izgrađen nijedan kilometar nasipa.

Šteta bi verovatno bila manja da su sredstva koja su utrošena ili će biti utrošena na odbranu od poplava na vreme sakupljena i investirana u izgradnju ili rekonstrukciju postojećih nasipa. S tim bi se novcem mogao rekonstruisati veći deo nasipa sa bačke strane Tise, od Žabaljskog mosta do Mošorina, ili izgraditi deo bedema sa sremske strane Dunava: "Mi smo rekli da tamo kod Čerevića je trebalo da se izgradi odbrambena linija, nešto i kod Beočina, tako da je bilo sredstava i da smo uradili ovako nešto ne bi doživeli građani tih mesta", direktor Voda vojvodine Branislav Nikolić.

U Vojvodini se do početka devedesetih godišnje gradilo ili rekonstruisalo i do trideset kilometara nasipa, ali od 1994. godine nije izgrađen niti obnovljen nijedan kilometar. Trentuno u pokrajini ima oko 200 kilometara nasipa koje treba rekonstruisati ili izgraditi, za šta bi, ako se računa da bi izgradnja dužnog kilometra nasipa košala preko 25 miliona dinara, trebalo izdvojiti oko pet milijardi dinara.