Učestvovali ste u Upitniku o stanju ljudskih prava u Srbiji. Sada vas pozivamo da vaše stavove uporedite sa stavovima države. Pošaljite Vaše komentare na Izveštaj Republike Srbije za drugi ciklus univerzalnog periodičnog pregleda

Beogradski centar za ljudska prava želi da se zahvali svima koji su učestvovali u Upitniku, ali i da vas pozove da svoje stavove uporedite sa stavovima države. Pred vama se nalazi izveštaj Republike Srbije za drugi ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda koji će biti predstavljen pred Savetom za ljudska prava 30. januara 2013. U njemu su navedene aktivnosti koje je država preduzela u poslednje četiri godine kako bi što bolje odgovorila na dobijene preporuke ali pre svega kako bi omogućila nesmetano uživanje ljudskih prava svojim građanima.