Informacija o radu narodnih kuhinja (septembar 2009. - jul 2010.)

- U septembru 2009.godine funkcionisalo je 59 narodnih kuhinja sa 25.509 korisnika dnevno

- Tokom septembra 2009. Vlada obezbedila naturalnu donaciju u vrednosti od 100.000. dinara(sveže meso, paštete,naresci, mleko i smrznuti pomfrit.

- Od novembra 2009 se u obezbedjivanje hrane za NK ukljucuje i Fondacija „Hrana za sve“ ,koja je obezbedila preko 2500 tone razlicitih artikala (brašno, ulje,sojini proizvodi, krompir,šargarepa kupus i dr)

- Nakon obezbedivanja navedenih artikala hrane broj korisnika u kuhinjama u novembru porastao je na 28.762 a otvoreno je i 6 narodnih kuhinja/2 nove Varvarin i Mali Idoš a pokrenute su i 3 kuhinje koje su radile do 2001.godine- Valjevo ,Cuprija,Zrenjanin i Sombor)

- Zahvaljujuci ovim donacijama i podršci lokqalnih samouprava u periodu oktobar 2009-do do jula 2010.godine obroci su se pripremali za 28.762 korisnika dnevno u 64 narodnih kuhinja

- U periodu oktobar 2009 do jula 2010 godine zahvaljujuci navedenim donacijama pripremljeno je i distribuirano 2.887.182 obroka

- 30.aprila u srbiji je radilo 49 kuhinja i pripremalo obroke za za 23.340 korisnika.

- Od kraja maja radi 36 kuhinja( zbog utroška artikala dobijenih u setembru i oktobru ostale su da rade samo kuhinje u kojima lokalna samouprava ima mogucnosti da nabavi sve artikle hrane potrebne za realizaciju programa.

- U letnjim mesecima i dolazi do pada broja korisnika iz razloga što odlaze na sezonske poslove gd doijaju i obrok.

- U toku maja se u okviru akcije „Hrana za sve „ u obezbedivanje artikala hrane za narodne kuhinje ukljucuje i ministartvo poljoprivrede.Na osnovu ugovora koje je potpisalo Ministartvo poljoprivrede kuhinjama u Srbije je obezbedeno 938 tona hrane (brašna,mleka,keksa,kukuruznog brašna, kukuruznog griza ) i 22.000 vekni hleba.Distribucija brašna je još uvek u toku.

- 30.7.2010 potpisan je Sporazum sa Ministarstvom rada i socijalne politike o upotrebi sredstava tekuce budžetske rezerve u visini od 33.000.000, za nabavku 10 osnovnih artikala hrane za 19 narodnih kuhinja u najsiromašnijjim opštinama u Srbiji u kojima se hrani 8550 korisnika..