Donacije iz Srbije

Primalac: Fond B92, Jevrejska 16, 11000 Beograd

Broj racuna: 205-333-59 Komercijalna banka A.D.- Beograd

PIB: 103281849

Maticni broj: 17539744

Svrha uplate: Hrana za sve (B92)Donacije iz inostranstva

Vlasnik racuna/Account holder: Fond B92, Jevrejska 16, 11000 Beograd

Banka/Bank: Erste Bank

Broj racuna/Account details: 5401990-17539744

Svrha uplate/Payment details: Hrana za sve (B92) / Food For All (B92)

Ukoliko su vam potrebni SWIFT i IBAN kodovi, molimo vas da preuzmete sledece dokumente:

SWIFT i IBAN code za uplate iz inozemstva u evrima (EUR)
SWIFT i IBAN code za uplate iz inozemstva u dolarima (USD)