Crveni krst o akciji HZS

Ukljucivanje Fonda B92 kroz akciju “Hrana za sve” u animiranju javnosti i donatora za podršku narodnim kuhinjama u Srbiji bile su od izuzetnog znacaja za njihov rad tokom zimskog i prolecnog perioda posebno :

- u smislu poboljšanja kvaliteta obroka u kuhinjama,

- održavanja rada onih narodnih kuhinja koje su imale uslove za rad , ali su im nedostajale odredene namirnice za pripremu obroka.

- otvaranje 6 narodnih kuhinja od kojih 2 nove( Varvarin i Mali Idoš I pokretanje rada narodnih kuhinja u opštinama Cuprija,Valjevo, Sombor I Zrenjanin,koje su prestale sa radom 2002.godine).

- obezbedena je i finansijska podrška Crvenom krstu Cuprija za rad kuhinje u Cupriji, što je bio neophodan uslov da kuhinja nastavi sa radom u ovoj sredini.

- Za Crveni krst Srbije je posebno znacajna cinjenica da su Fond i Hypo ALpe Adria banka kao jedan od donatora prepoznali i potrebu podrške kapacitetu Crvenog krsta za realizaciju programa narodnih kuhinja kroz donaciju cetiri vozila marke Jugo organizacijama u Sjenici, Majdanpeku, Doljevcu i Vladicinom Hanu. Poznato je da su ove sredine medu najsiromašnijim sredinama u Srbiji, te je svaka podrška Crvenom krstu dragocena jer je potreba za aktivnostima naše organizacije velika.

Dragica Kljajic, strucni saradnik za socijalnu delatnost Crvenog krsta Srbije