Click Here!
Prethodna strana

verzija za štampu Odstampajte stranu


Dan slobode medija 3. maj

Sloboda štampe pomaže u borbi protiv siromaštva

Autor: Džejms Volfenson, predsednik Svetske banke

[pošaljite komentar]

Istraživanja pokazuju da postojanje slobodne štampe dovodi do smanjenja korupcije. Predsednik Svetske banke Džejms D. Volfenson (James D. Wolfensohn) navodi da sloboda štampe ima pozitivan uticaj i na zarade, smrtnost novorođenčadi i stopu pismenosti.

Svetski dan slobode štampe obeležavamo 3. maja i tema ovogodišnje kampanje („Sloboda štampe se isplati”) pruža nam izvanrednu priliku da se osvrnemo na katalitičku ulogu slobodnih i otvorenih medija u oblasti ekonomskog razvoja, posebno u okviru globalne borbe protiv siromaštva.

Freedom House navodi da samo 1,2 milijarde ljudi (od šest milijardi koliko broji globalna populacija) živi u zemljama sa slobodnom štampom, dok 2,4 milijarde ljudi ima delimičan pristup slobodnoj štampi. Preostalih 2,4 milijarde živi u zemljama u kojima nema slobode štampe. Drugim rečima, oko 80% svetske populacije nema potpun pristup slobodnim medijima. Pažnju privlači činjenica da većina živi u zemljama u razvoju.

Razlike u slobodi štampe odražavaju globalni jaz između bogatih i siromašnih zemalja.

Navešćemo neke od ovih razlika: jedna milijarda ljudi poseduje 80% svetskog bogatstva, dok se milijarda siromašnih bori za preživljavanje uz prihod od jednog dolara na dan. Dve milijarde ljudi nema pristup čistoj vodi za piće; 150 miliona dece nikada ne dobije priliku da ide u školu; više od 40 miliona ljudi u zemljama u razvoju je HIV?pozitivno, bez ikakve nade za dobijanje lekova za ovu užasnu bolest.

Kakva je onda veza između slobode štampe i siromaštva? Najveći deo odgovora leži u borbi protiv korupcije. Istraživanja Svetske banke, na primer, pokazuju da sloboda štampe dovodi do obuzdavanja korupcije i većeg usmeravanja oskudnih resursa na prioritetna razvojna pitanja.

Slobodna štampa ne služi samo kao sredstvo izražavanja, već dovodi i do većeg civilnog učešća, povećane odgovornosti i smanjenja korupcije u državnim institucijama. Slobodna štampa pomaže i u izgradnji efikasnih i jakih institucija.

Unapređivanje transparencije i lične odgovornosti u javnim i privatnim sferama dovodi do toga da se mediji u siromašnim zemljama posmatraju kao razvojni potencijal koji doprinosi efikasnoj upotrebi resursa i povećanju odgovornosti državnih službenika.

Međutim, slobodna štampa ima i druge prednosti osim smanjenja korupcije: dopunjavanje tradicionalnog školskog obrazovanja (npr. lekcijama iz matematike u okviru radio programa), zdravstvene kampanje (edukacija o AIDS?u) i podržavanje institucionalnih reformi i tržišnog razvoja (pravovremeno i relevantno informisanje javnosti). Pored toga, postoji snažna pozitivna korelacija između odgovornosti, slobode izražavanja i poboljšanja u oblasti prihoda, smrtnosti novorođenčadi i stope pismenosti odraslih.

Zbog svega ovoga moramo nastaviti da se borimo za slobodu štampe. Mnogo toga još treba uraditi. U mnogim zemljama, naročito u zemljama u tranziciji i zemljama u razvoju, nezavisnost medija lako može biti dovedena u pitanje ili čak uništena.

Politika pristupa informacijama i njihove distribucije i zakonski okviri vezani za kulturu otvorenosti, transparencije i odgovornosti od ključnog su značaja za slobodu štampe. Oni podstiču ravnomeran razvoj i odgovorno upravljanje.

Svetska banka doprinosi ovom cilju. Institut Svetske banke (naš edukativni ogranak) je sproveo programe obuke koji su obuhvatili više od 3000 novinara. Među ovim programima nalaze se specijalizovani kursevi o ekonomskom novinarstvu, zdravstvu i ekologiji. Najveći broj programa je realizovan uz pomoć tehnologija za učenje na daljinu kao što su video konferencije, interaktivna televizija i Internet. Na taj način je domet ovih kurseva znatno proširen i u njima su učestvovali novinari iz više od 50 zemalja.

Razmatranjem kritičnih zdravstvenih pitanja kao što su HIV i AIDS podstakli smo novinare da u svojim zemljama pronađu nove načine za izveštavanje o ovoj pandemiji. Uz to, kursevi o istraživačkom novinarstvu pomažu novinarima da na profesionalan način pišu o slučajevima korupcije.

Više ne postoji nikakva sumnja da je doprinos medija od neprocenjivog značaja za ekonomski napredak, borbu protiv korupcije, smanjenje velikih razlika između bogatih i siromašnih i globalnu borbu protiv siromaštva.

Pokušajmo da unapredimo slobodu štampe širom sveta, naročito za milijarde siromašnih ljudi kojima je ona najpotrebnija.

James D. Wolfensohn je ovaj članak napisao ekskluzivno za Svetsku novinsku asocijaciju (World Association of Newspapers) povodom Svetskog dana slobode štampe.

[pošaljite komentar]

vrh strane

 

 

© 1995 - 2018 , B92