PROGRAM KONFERENCIJE
SPISAK UCESNIKA/GOSTIJU
ZAKLJUCCI
PRESS FOTOGRAFIJE ENGLISH
SAVEZNI I REPUBLICKI ZAKONI U SFERI MEDIJA I INFORMISANJA

Predsednik SRJ V.Kostunica na otvaranju konferencije Mediji za demokratsku Evropu u Beogradu

Predsednik SRJ V.Kostunica na
otvaranju konferencije Mediji za demokratsku Evropu u Beogradu

Predsednik ANEM-a Veran Matic na otvaranju konferencije Mediji za demokratsku Evropu u Beogradu

Veran Matic,
Predsednik ANEM-a

Boris Tadic, Savezni ministar za telekomunikacije

Boris Tadic, Savezni
ministar za telekomunikacije

Slobodan Orlic, Savezni ministar za informisanje

Slobodan Orlic, Savezni
ministar za informisanje

Koktel posle otvaranja konferencije

Koktel posle
otvaranja konferencije

Koktel posle otvaranja konferencije

Koktel posle
otvaranja konferencije

Koktel posle otvaranja konferencije

Koktel posle
otvaranja konferencije

Veran Matic, Predsednik ANEM-a i William Montgomery, Ambasador SAD u SRJ

Veran Matic, Predsednik ANEM-a i William Montgomery, Ambasador SAD u SRJ

BACK E-MAIL FREE B92