Ko god je kablovski operator O2 i Prva moraju biti u ponudi