Prvi broj Reci, casopisa za knjizevnost i kulturu, u izdanju Radija B92, izasao je 15. septembra 1994. godine. Uz pomoc Radija B92, casopis je pokrenula smenjena redakcija uglednog knjizevnog lista Knjizevna rec. Knjizevnu rec objavljivao je tadasnji Savez socijalisticke omladine Srbije. Zakljucivsi da urednici Knjizevne reci ne daju puni doprinos ostvarivanju zvanicno proklamovanih nacionalnih interesa i ciljeva, funkcioneri, vec tada nepostojeceg, Saveza socijalisticke omladine Srbije odlucili su da otpuste tadasnjeg glavnog i odgovornog urednika lista Milovana Marcetica, a time i sve ostale urednike.

Ubrzo potom, uz pomoc Radija, smenjena redakcija objavila je prvi broj novog casopisa Rec. Od 15. septembra 1994. godine do 15. februara 1999. godine objavljeno je 54 broja Reci. Za to vreme bila je to jedina knjizevna periodicna publikacija koja je bila objavljivana tacno na vreme, svakog 15. u mesecu, bez dana zakasnjenja. To je, medjutim, sporedna cinjenica, koja tek posredno ukazuje na to sa kojom ozbiljnoscu su redakcija i izdavac radili na casopisu. Ono sto je mnogo vaznije je nacelna saglasnost pisaca, prevodilaca, knjizevnih kriticara u Srbiji da je Rec, dok je izlazila, bila najbolji knjizevni casopis u zemlji. Kako je to jednom prilikom napisao Vasa Pavkovic, tokom devedesetih Rec je najbolji knjizevni casopis u Srba.

Nesporni kvalitet casopisa posledica je, s jedne strane, promisljenog uredjivackog koncepta, i, s druge strane, ozbiljnog uredjivackog rada. Ijedno i drugo bilo je moguce usled potpune podrske i finansijske potpore izdavaca. Rec je bila namenjena ozbiljnoj citalackoj publici, ljudima koji se profesionalno bave knjizevnoscu, i studentima knjizevnosti. Uredjivacka koncepcija zasnivala se na potrebi da se u vremenu u kojem se izdavastvo u Srbiji, a posebno knjizevna periodika, lagano gasilo,odrze sve kljucne grane bavljenja knjizevnoscu: knjizevna produkcija, prevodjenje, knjizevna teorija i knjizevna kritika. Pored toga, u casopisu su bili redovno objavljivani i teorijski i kriticki tekstovi o ostalim umetnostima.

Jedan broj Reci imao je negde oko 130 strana, iliti oko 300 autorskih strana teksta. To znaci da je godisnje u Reci bilo stampano oko 3500 strana teksta, iliti vise od 10 obimnijh knjiga godisnje. Samo po sebi, to ne mora mnogo da znaci. Ali ako se ima u vidu da su u Reci objavljivali najznacajniji prozni pisci i pesnici, mahom srednje i mladje generacije, te najbolji prevodioci, i knjizevni kriticari, onda se da zakljuciti da je Rec odigrala jednu od kljucnih uloga ne samo u odrzavnju nego i u ponovnom ozivljavanju knjizevnog zivota u Srbiji. Medju proznim piscima koji su objavljivali u Reci, tek radi potpunije slike, treba pomenuti Davida Albaharija, Juditu Salgo, Filipa Davida, Milicu Micic Dimovsku, Svetislava Basaru, Radoslava Petkovica, Dragana Velikica, Mirjanu Pavlovic, Vasu Pavkovica, Mihajla Pantica, Gorana Petrovica, Srdjana Valjarevica, Vladimira Arsenijevica, a pored njih nasli su se i brojni pisci koji su u Reci objavili svoje prve prozne tekstove. Medju pesnicima: Milutun Petrovic, Radmila Lazic, Vojislav Karanovic, Sasa Radojcic, Sasa Jelenkovic. Kao prevodioci sa Reci su saradjivali svi najbolji prevodioci u zemlji, a medju njima i Branimir Zivojinovic i Drinka Gojkovic.

Rec je takodje nastojala da odrzi kontakte sa piscima iz drugih drzava nastalih na prostoru bivse Jugoslavije. Tako su u Reci objavljivali i Aleksandar Hemon iz Sarajeva, Ales Debeljak i Tomaz Salamun iz Slovenije. U casopisu su prikazivane i knjige objavljene u ovim drzavama. Znacajno je i to da su sa Reci saradjivali i brojni pisci koji su tokom poslednjih deset godina napustili zemlju, i koji su na neki nacin bili potisnuti iz domaceg knjizevnog zivota. Veliki prostor u Reci dobili su tako Mirko Kovac, i, narocito, Bora Cosic.

Buduci da su se tokom devedesetih ugasile gotovo sve znacajnije edicije koje su objavljivale knjizevnu teoriju, vredi reci da je tu prazninu Rec nastojala da popuni koliko god je to bilo moguce. Od niza knjizevno-teorijskih temata objavljenih u Reci evo tek nekoliko: temati posveceni naratoligiji, dekonstrukciji problemu knjizevne interpretacije, zatim temat o teoriji mogucih svetova, kao i temat o antickoj tragediji. Pored ovih temata, zapazeni su bili i temati evedene knjizevnosti. Tokom pet godina u posebnim tematima, zapravo malim antologijama, bili su predstavlenji izbori iz savremene spanske, francuske, americke, kanadske, poljske, madjarske, holandske prozne knjizevnosti, kao i izbor iz savremenog nemackog pesnistva, a bile su stampane i citave zbirke prevedenih pesama pojedinih pesnika.

Sve u svemu, na preko 12.000 strana, u toku pet godina u Reci se naslo preko 1.000 autora, domacih i stranih, poznatih i onih koji su poznati postali na stranama Reci. Ovaj posao obavljali su sledeci urednici Gojko Bozovic, Tihomir Brajovic, Predrag Brebanovic, Dejan Ilic, Sasa Jelenkovic, Milovan Marcetic, Brana Miladinov, Radovan Mirkovic, Ivan Radosavljevic, Slobodan Vladusic, i Vule Zuric. Zanimljivo je na kraju uzgred pomenuti i to da neki od dosadasnjih urednika Reci predaju na katedri za opstu knjizevnost i teoriju knjizevnosti Filoloskog fakulteta u Beogradu, dok su gotovo svi ostali diplomirali na toj katedri. To je inace jedina katedra koja je bila ukinuta posle donosenja novog Zakona o Univerzitetu u Srbiji.

 

ENGLISH VERSION

The first issue of REC (The Word), a magazine for literature and culture, was published by Radio B92 on September 15, 1994. With the support of Radio B92, the former editorial board of the highly-regarded literary magazine Knjizevna Rec (The Literary Word) founded Rec. Knjizevna Rec was published at the time by the Serbian Alliance of Socialist Youth (SSOS). Having resolved that the editors of Knjizevna Rec had failed to fully dedicate themselves to the achievement of the official national interests and goals, the officials of the SSOS replaced the editor in chief and all editors of the magazine. The sacked editorial board shortly afterwards published the first issue of REC. Between September 16, 1994, and February 15, 1999, 54 issues of REC were published. During that period this was the only literary publication to appear regularly each month. This indication of the serious approach to the magazine, however, is of secondary importance to the fact that the magazine was generally acclaimed by writers, translators and literary critics as the best literary magazine in the country. As Vasa Pavkovic wrote, REC was the best literary magazine Serbs had during the 1990s.

The undeniable quality of the magazine was the product of a thoughtful editorial concept on one hand and serious editorial work on the other. Both of these were made possible by constant support and funding from the publisher. REC targetted the serious, mature reader, professionals and students of literature. The editorial concept was based on the need to sustain all the key branches of literature in Serbia at a time when publishing, and especially literary periodicals, were slowly disappearing. In addition to articles on literary production, translation, theory and literary appreciation, the magazine regularly published theoretical essays and reviews of other arts.

Each issue of REC consisted of about 130 pages, or about 300 pages of authorised texts. REC published about 3,500 pages of literary texts per year, the equivalent of about ten large books. This does not mean much of itself. However, given the fact that the most important writers of the middle and younger generations, as well as the best of translators and literary critics were published in REC, it is clear that the magazine played a key role in the maintenance and revival of literary life in Serbia. Writers published include David Albahari, Judita Salgo, Filip David, Milica Micic Dimovska, Svetislav Basara, Radoslav Petkovic, Dragan Velikic, Mirjana Pavlovic, Vasa Pavkovic, Mihajlo Pantic, Gorana Petrovic, Srdjan Valjarevic, Vladimir Arsenijevic and many other writers who made their literary debuts in REC. Poets published included Milutin Petrovic, Radmila Lazic, Vojislav Karanovic, Sasa Radojcic and Sasa Jelenkovic. The best translators in the country, including Branimir Zivojinovic and Drinka Gojkovic, also worked with REC.

REC attempted to maintain contact with writers from other countries of the former Yugoslavia. The magazine published Aleksandar Hemon from Sarajevo and Ales Debeljak and Tomaz Salamun from Slovenia. Many writers who had left the country in the past ten years, or who had somehow been marginalised in local literary life, also worked with REC. Thus great space was given to Mirko Kovac and especially to Bora Cosic.

Almost all important publications on literary theory have ceased to appear during the 1990s. It is thus worth mentioning that REC attempted to fill the void as much as possible. many topics were covered, including special contributions on narrative skill, deconstruction as a problem of literary interpretation, the theory of possible worlds and Greek and Roman tragedy. In addition to these special topics, REC also published literary works in translation. Over five years, in issues which were genuine miniature anthologies, REC published a selection of contemporary fiction from Spain, France, the USA, Canada, Poland and Hungary, as well as a selection of modern German poetry. Whole collections of poets in translation were also published.

All in all more than a thousand local and foreign authors were published on more than 12,000 pages in five years. Contributors included both celebrated writers as well as those whose names first became known from the pages of REC itself. Editors of the magazine include Gojko Bozovic, Tihomir Brajovic, Predrag Brebanovic, Dejan Ilic, Sasa Jelenkovic, Milovan Marcetic, Brana Miladinov, Radovan Mirkovic, Ivan Radosavljevic, Slobodan Vladusic and Vule Zuric. It is interesting to note that some of the REC editors teach at the Department of General Literature and Literary Theory at the Philology Faculty of Belgrade University and that the others are all graduates of the department. This is the only university department to have been abolished after Serbia's new Information Act was proclaimed.