Uslovi i pravila učešća u kvizu

BRZINA PAMETI

Kako učestvovati?,Nagrade,Dobitnici,Najčešće postavljana pitanja


Za Kviz “BRZINA PAMETI” ( u daljem tekstu: Uslovi i pravila)

Sledeći termini imaće specifično značenje u dokumentu Uslovi i pravila.Ogranizator:
RDP B92 a.d. Bulevar Zorana Djindjića 64

LMG Group:
Pravno lice koje je izradilo aplikaciju i koje pruža tehničku podršku u vezi sa njom

Glavna nagrada:
Jedan automobil koji se dodeljuje na kraju perioda takmičenja (mesec dana), kao glavna nagrada (dva perioda i 2 glavne nagrade)

Takmičenje:
Kviz “BRZINA PAMETI” koje se zasniva na znanju i sposobnosti učesnika

Periodi takmičenja:
Ukupni Period takmičenja i Dnevni period takmičenja;

Ukupni Period takmičenja:
Period počevši od 1. jula 2013. godine u 19:00 časova po srednjoevropskom vremenu pa do 23.avgusta 2013. Godine 23:00 časova po srednjoevrposkom vremenu;

Dnevni period takmičenja:
Radni dan u toku Ukupnog perioda takmičenja, kao što je definisano u poglavlju PERIODI TAKMIČENJA;

Datum i sat završetka:
23. avgust 2013. Godine, 23:00:00 (po srednjoevropskom vremenu);

Vreme:
Odnosi se na srednjoevropsku časovnu zonu, da bi se izbegle moguće nedoumice, sve vremenske reference u dokumentu izražene su po srednjoevropskom vremenu;

Uslovi i pravila:
U značenju ovi Uslovi i pravila, uključujući i sve njihove izmene i dopune

Kratki kod:
Kratki alfanumerički kod koji je generisan bez nule i O

Sintaksa:
Označava Prvu reč u SMS poruci BRZO, REG.

Mediji Takmičenja:
TV B92,Radio B92

Vebsajt (sajt) takmičenja:
www.b92.net, android b92

Potvrđeni dobitnik glavne nagrade:
Označava učesnika kome je, kao pobedniku finalnog takmičenja u skladu sa Uslovima i pravilima učešća, potvrđeno od strane organizatora sledovanje glavne nagrade i koji je istu nagradu prihvatio;

SMS Registracija (Prijava):
Prvi SMS koji je učesnik takmičenja poslao tokom Perioda takmičenja i koji potvrđuje volju učesnika da se takmiči ili, što može biti slučaj, dalje učešće u takmičenju;

Učesnik:
Označava, ako drugačije nije eksplicitno navedeno Uslovima i pravilima takmičenja, osobu koja je poslala najmanje jedan SMS putem kratkog koda i kojoj je, prema tim Uslovima omogućeno učešće u takmičenju;

Nagrade:
U značenju glavna nagrada;

Potvrđeni dobitnik:
Potvrđeni dobitnik glavne nagrade, koji ispunjava Uslove predviđene poglavljem: NAGRAĐIVANJE I POTVRĐIVANJE DOBITNIKA GLAVNE NAGRADE ;

Dobitnik:
Dobitnik glavne nagrade, definisan poglavljem: NAGRAĐIVANJE I POTVRĐIVANJE DOBITNIKA GLAVNE NAGRADE;

Aplikacija:
Aplikacija koju će Organizator koristiti a koja će primati i registrovati sve poslate SMS-ove tokom takmičenja od strane učesnika i koja je programirana da šalje odgovor na ove poruke i meri brzinu od primanja do slanja poruke ka i od operatora.

Nivo takmičenja:
Jedan od nivoa takmičenja koji učesnici dostižu tokom takmičenja;

Korak:
Označava jednu od predefinisanog broja aktivnosti objašnjenih u Poglavlju SMS KVIZ “BRZINA PAMETI;

Registracioni SMS :
Označava SMS poruku, kojom se učesnik registruje za takmičenje, a koja sadrži ime, prezime, adresu i grad učesnika

ID Broj:
Označava personalni generisani broj koji svaki učesnik dobije po registraciji

Komisija takmičenja:
Telo koje formira Organizator sa zadatkom da nadgleda takmičenje i da rešava po žalbi učesnika.


ORGANIZATOR SMS KVIZA “BRZINA PAMETI”

SMS kviz “BRZINA PAMETI” organizuje kompanija Radio Difuzno Preduzeće B92 a.d. (u daljem tekstu: “RDP B92 a.d.”) u svrhu marketinške promocije filmskog programa.

Navedeni Uslovi i pravila učešća u takmičenju primenjuju se na sve učesnike takmičenja i njihovo učešće. Tokom takmičenja, Uslovi i pravila takmičenja biće objavljeni i dostupni svim učesnicima putem internet stranice www.b92.net i mogu biti podložni izmenama na način predviđen poglavljem: IZMENE I DOPUNE ovog dokumenta.

Učesnici će moći da dobiju dodatne informacije u vezi sa SMS kvizom “BRZINA PAMETI” putem mail-a: brzinapameti@b92.net.

Poziv ka broju 1192 će se tarifirati prema ceni objavljenoj na sajtu www.b92.net.


SVRHA, TRAJANJE, TERITORIJA

Svrha SMS Kviza “BRZINA PAMETI” je prmocija filmskog programa na TV B92.
U SMS kvizu “BRZINA PAMETI” mogu učestvovati samo punoletna fizička lica. SMS kviz “BRZINA PAMETI” će se odvijati prema Uslovima i pravilima učešća i tokom perioda trajanja kviza .
SMS kviz “BRZINA PAMETI” se organizuje i odvijaće se na teritoriji republike Srbije.


Učesnici

Samo fizičko lice starije od 18 godina korisnik domaćeg operatora mobilne telefonije Vip,Telekom i Telenor može osvojiti nagrade u takmičenju.
Zaposlenima u RDP B92, LMG Group tehnička podrška, njihovim supružnicima, braći/sestrama, deci i roditeljima nije dozvoljeno učešće u ovom takmičenju.
Slanjem prvog SMS-a kojim se registruje, učesnik bezuslovno pristaje na važeće Uslove i pravila učešća u takmičenju.


SMS KVIZ “BRZINA PAMETI”

Ovaj SMS kviz predstavlja interaktivno nadmetanje bazirano na znanju i sposobnostina učesnika. Učesnici se takmiče putem mobilnog telefona. U periodu od 19h do 22h gledaocima se prikazuju 3 pitanja. SMS kviz “Brzina pameti” baziran je na glavnoj nagradi.

KORACI SMS KVIZA

Prvi korak - prvo pitanje:
U periodu od 19h do 20h u programu B92 prikazuje se prvo pitanje SMS kviza “Brzina pameti”
Učesnik, kada vidi prvo pitanje šalje sms poruku na 1192 sa sintaksom BRZO (Razmak) Odgovor na pitanje.
U povratnoj poruci učesnik dobija odgovor da li je tačno odgovorio na pitanje.

Drugi korak – drugo pitanje:
U periodu od 20h do 21h u programu B92 prikazuje se drugo pitanje SMS kviza “Brzina pameti”
Učesnik, kada vidi drugo pitanje, šalje SMS poruku na 1192 sa sintaksom BRZO (Razmak) Odgovor na pitanje.
U povratnoj poruci učesnik dobija odgovor da li je tačno odgovorio na pitanje.

Treći korak – treće pitanje:
U periodu od 21h do 21h50 u programu B92 prikazuje se treće pitanje SMS kviza “Brzina pameti”
Učesnik kada vidi treće pitanje šalje SMS poruku na 1192 sa sintaksom BRZO (Razmak) Odgovor na pitanje.
U povratnoj poruci učesnik dobija odgovor da li je tačno odgovorio na pitanje. Ukoliko učesnik nije odgovorio tačno na jedno od tri postavljena pitanja neće dobiti četvrto pitanje.

Četvrti korak – četvrto brzo pitanje:
Učesnik koji je odgovorio tačno na sva tri pitanja u povratnoj poruci dobiće i četvrto brzo pitanje na koje treba što brže da odgovori. Učesnik odgovara na brzo pitanje tako što šalje SMS poruku na 1192 sa sintaksom BRZO (Razmak) Odgovor na pitanje.

Aplikacija SMS kviza 'BRZINA PAMETI' beleži vreme brzog pitanja (četvrtog) od „izveštaja o isporučenoj poruci“ koju LMG dobije od GSM operatora da je SMS poruka isporučena na mobilni telefon korisnika do trenutka kada GSM operator prosledi SMS poruku na LMG SMS platformu koju je korisnik poslao sa odgovorom. Razlika između ova dva merenja predstavlja vreme koje se meri u SMS kvizu 'BRZINA PAMETI' na osnovu koga se dodeljuju nagrade. Učesnik koji ima najmanje vreme od slanja do prijema SMS poruke kod GSM operatora proglašava se dnevnim pobednikom SMS kviza 'BRZINA PAMETI'.

Peti korak – prijava na sms kviz: U povratnoj SMS poruci, nakon poslatog odgovora na četvrto pitanje, od učesnika se traži da se prijavi na SMS kviz tako što će SMS poruku poslati na 1192 sa sintaksom REG (razmak) ime, prezime, adresa i grad. Prijava na SMS kviz vrši se samo jedanput za jedan MSISDN (broj mobilnog telefona). Ukoliko se učesnik već jednom prijavio, nema potrebe da se ponovo prijavljuje. U tom slučaju dobiće povratnu sms poruku da je prijavljen na SMS kviz i da sačeka objavljivanje pobednika. Ukoliko se učesnik ne prijavi, odnosno ne pošalje ime, prezime, adresu i grad, smatra se da je odustao od daljeg takmičenja i gubi pravo da bude dnevni pobednik, kao i da se takmiči za glavnu nagradu.

Šesti korak - kraj SMS kviza: Operater B92 preko aplikacije za sms kviz 'BRZINA PAMETI' označava kraj kviza i u aplikaciji mu se prikazuje broj mobilnog telefona učesnika sms kviza koji je najbrže odgovorio na pitanje.

Sedmi korak – objava dnevnog pobednika SMS kviza: Operater B92 do 23h u toku programa prikazuje zamaskiran broj mobilnog telefona učesnika i grad iz koga je učesnik (ukoliko je učesnik poslao).

GLAVNA NAGRADA

Svi gledaoci koji su učestvovali bar jednom, poslali odgovor na brzo pitanje (četvrto pitanje), stiču pravo da se takmiče za glavnu nagradu - automobil.

Učesnik koji je u toku dana odgovorio tačno na brzo pitanje (četvrto pitanje) i ima najbrže vreme prilikom slanja odgovora na brzo pitanje, postaje dnevni pobednik. Jedno lice može biti samo jednom dnevni pobednik.

Na kraju nedelje nedeljni pobednik, odnosno učesnik koje je te nedelje ostvario najbolji rezultat, plasira se u drugu rundu takmičenja, i dobija mogućnost da učestvuje u emisiji za glavnu nagradu.

U emisiji mogu da učestvuju četiri takmičara, četiri nedeljna pobednika. Takmičari se takmiče u različitim društvenim igrama ili igrama razonode (pikado, stoni fudbal isl.). Pobednik takmičenja osvaja nagradu – automobil.


REGISTRACIJA ZA SMS KVIZ

SMS kviz se odvija svakog radnog dana počevši od definisanog datuma i sata početka do datuma i sata završetka. Da bi učesnik preuzeo nagradnu potrebno je da bude registrovan. Učesnik šalje registracioni SMS na 1192 i sa sintaksom REG, Ime i Prezime i Adresa i Grad, samo jednom, posle odgovora na četvrto pitanje. Nakon slanja registracionog SMS-a učesnik će biti automastki registrovan kroz aplikaciju. Smatra se da se učesnik, slanjem registracionog SMS-a, slaže sa Uslovima i pravilima učešća u SMS kvizu.


PERIODI TAKMIČENJA

Vremenski period trajanja kviza: Od 1.jula 2013. godine do 23.avgusta 2013. godine. Radnim danima, od 19h do 23h.


GLAVNA NAGRADA

Glavna nagrada: automobil, preuzeće potvrđeni dobitnik glavne nagrade lično ili njegov ovlašćeni zastupnik po instrukcijama organizatora. Ogranizator je dužan da o mestu i vremenu preuzimanja glavne nagrade obavesti pobednika u roku od 24 časa od momenta osvajanja nagrade.

Potvrđeni dobitnik nagrade ne može tražiti da mu se nagrada isplati u novcu, odnosno zameni za drugi proizvod/uslugu.


NAGRAĐIVANJE I POTVRĐIVANJE DOBITNIKA GLAVNE NAGRADE

Organizator dodeljuje pobedniku takmičenja-SMS kviza Brzina Pameti glavnu nagradu - automobil.

Učesnik SMS Kviza može u toku ukupnog perioda takmičenja biti samo jednom dnevni pobednik.

Učesnik u SMS kvizu ne sme da koristi različite brojeve telefona, odnosno učesnik SMS kviza može da se prijavi samo preko jednog broja mobilnog telefona, jednog korisničkog broja. Ukoliko isto lice koristi više različitih brojeva telefona u toku ukupnog perioda takmičenja biće od strane Organizatora automatski diskvalifikovano i isključeno iz daljeg takmičenja.

Po završetku dnevnog perioda takmičenja Organizator obaveštava učesnika koji je imao najbolji rezultat toga dana da je dnevni pobednik SMS kviza. Na sajtu Organizatora se objavljuje ime, prezime i grad dnevnog pobednika, kao i ostvareni rezultat.

Na kraju nedelje Organizator saopštava ko je najbolji takmičar te nedelje, odnosno ko je nedeljni pobednik. Nedeljni pobednik se obaveštava o vremenu i mestu naredne runde takmičenja, odnosno o vremenu i mestu održavanja emisije u kojoj će se sa ostalim nedeljnim pobednicima takmičiti za glavnu nagradu – automobil.

Nedeljni pobednik je obavezan da u roku od 2 dana popuni prijavu koju mu organizator dostavi, kojom potvrđuje da prihvata uslove i pravila takmičenja u emisiji.

Ukoliko takmičar, nedeljni pobednik odbije da popuni prijavu, ne pristane da se takmiči u emisiji ili se ne pojavi na dan takmičenja, organizator će umesto tog učesnika pozvati drugoplasiranog učesnika te nedelje.

Glavna nagrada dodeliće se najkasnije do 3 dana od dana kada je proglašen pobednik (dobitnik glavne nagrade).

Nagrade mogu biti uručene samo potvrđenim dobitnicima tj. dobitnicima koji su ispunili sve uslove propisane ovim Uslovima i pravilima učešća, za sticanje svojstva dobitnika.

Nagrada će se dodeliti pobedniku ukoliko dostavi svoje lične podatke i popuni prijavu u vremenskom roku kako je određen ovim Uslovima i pravilima učešća.

Nagradu mogu da preuzmu samo dobitnici lično, odnosno njihovi ovlašćeni zastupnici u vreme i u mestu o kome će ih organizator naknadno obavestiti.

Ime, prezime i grad potvrđenih dobitnika biće objavljena na internet stranici takmičenja i TV B92.

Dobitnik, odnosno pobednik, može biti diskvalifikovan:

  • ako iz bilo kog razloga ne potpiše ili ne popuni pravilno Izjavu o prihvatanju nagrade i ne dostavi je u roku od 7 dana, nakon što je obavešten o tome da je osvojio nagradu ili ako odbije da da lične podatke na način predviđen Uslovima i pravilima učešća,
  • ako se iz bilo kog razloga ne slaže sa Uslovima i pravilima učešća ili ne ispunjava iste, i
  • u drugim slučajevima definisanim u Uslovima i pravilima učešća.

Kompletna lista potvrđenih pobednika biće dostupna na internet stranici takmičenja.


CENE SMS PORUKE

Svaki SMS koji učesnik pošalje putem kratkog koda, registracioni SMS-ovi, SMS-ovi koji se koriste za takmičenja, poruke sa tačnim ili netačnim odgovorima naplatiće se u ukupnom iznosu od 30,00 rsd sa PDV-om za korisnike Telenor i VIP mreže, a 30,24 rsd sa PDV-om za korisnike MTS mreže. Ova cena važi za teritoriju cele Republike Srbije i za sve korisnike Vipa,Telenor,Telekom. Povratni SMS koji se šalje učesniku je besplatan.


OPŠTI USLOVI

Učesnicima nije dozvoljeno da koriste uređaje za slanje SMS-ova ili da koriste bilo koji drugi alternativni način slanja SMS-ova osim slanja poruke sa mobilnog telefona (ovo podrazumeva zabranu korišćenja bilo kod GSM modema koji se povezuje na računar ili povezivanje mobilnog telefona preko računara). Organizator ima pravo da bez predhodne opomene diskvalifikuje bilo kog učesnika kod koga se osnovano sumnja da je prekršio ovu zabranu.


IZMENE I DOPUNE

Sve izmene i dopune ovog dokumenta biće u pisanoj formi objavljene na sajtu takmičenja. Organizator zadržava pravo na izmene Uslova i pravila učešća u bilo kom trenutku u toku trajanja takmičenja. Izmene ne mogu biti retroaktivnog karaktera i svi učesnici koji su se registrovali pre izmena imaju puna prava na Uslove i pravila učešća koje su važila do tada. Sve izmene i dopune Uslova i pravila učešća postaju važeće od trenutka kada su objavljene na internet stranici takmičenja, izuzev u slučaju nekih neplaniranih okolnosti koje Organizator nije mogao unapred da predvidi, a o kojima će učesnik takođe biti obavešten putem SMS-a, a koje mogu važiti i retroaktivno.

Organizator ne snosi odgovornost da li će učesnik biti upoznat sa Uslovima i pravilima učešća onda kada ona postanu javno dostupna na vebsajtu takmičenja.

SMS kviz može biti prekinut usled okolnosti koje organizator nije mogao predvideti niti na njih uticati, uključujući nemogućnost Organizatora usled razloga koji su nezavisni u odnosu na njegovu volju, da vodi SMS kviz. Organizator ima pravo da obustavi – prekine SMS kviz. Ako Organizator obustavi - prekine SMS kviz, to će jednostavnim obaveštenjem biti objavljeno na vebsajtu. Ovim obaveštenjem, SMS kviz će se smatrati prekinutim-obustavljenim i ni jedna strana, uključujući učesnike, nema prava da traži naknadu ili nastavak takmičenja. Ako se SMS kviz prekine pre dana/sata određenog za završetak, Organizator će biti u obavezi samo da dodeli nagrade za period u kojem se SMS kviz odvijalo korektno do trenutka kada je prekinut


OBAVEZE I ODGOVORNOST Organizatora

Obaveza Organizatora obuhvata davanje nagrada potvrđenim dobitnicima.

Sve zahteve u vezi sa upotrebnom vrednošću i kvalitetom nagrada dobitnici će uputiti direktno licu navedenom u garatnom listu.

Svi zahtevi za dodelu nagrada koje Organizator bude primio nakon isteka trajanja Takmičenja ili rokova za ostvarivanje pojedinih prava predvidjenih ovim Pravilima smatraće se nevažećim.

Organizator ne snosi odgovornost u sledećom slučajevima:

  • Prema učesniku ili drugom licu koje učestvuje u takmičenju i time krši važeći zakon, ugovornu obavezu ili odredbe Uslova i pravila učestvovanja u takmičenju.
  • za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit), koji nastanu kao posledica učestovanja u Takmičenju i osvajanja nagrada
  • u slučaju više sile, kao i u slučaju bilo kakvog kašnjenja ili nemogućnosti slanja SMS poruka zbog tehničkih problema, problema na mreži domaćih operatora mobilne telefonije a koju su van kontrole Organizatora i na koje isti ne može da utiče

SMS-ovi će se smatrati primljenim od strane Organizatora kada ih GSM operator obradi i pošalje, a registruje softverska aplikacija. Ne kada ih učesnici pošalju. Smatraće se da su SMS-ovi primljeni onog momenta kada ih GSM operator prosledi, a softverska aplikacija prihvati.

Učesnici razumeju i prihvataju da je informacioni sistem Organizatora jedini relevantan dokaz za slanje/primanje svake poruke kao i za tačan datum/vreme kada se to odvilo.

Svaki spor između Organizatora i bilo kog učesnika u sms kviz u “BRZINA PAMETI”, rešavaće nadležni sudovi u Beogradu.

Učešćem u sms kviz “BRZINA PAMETI” učesnici automatski prihvataju ove Uslove i pravila.