Digitalni tranzit podiže Koridor 10

Beograd -- Uprava carina počela je primenu novog kompjuterizovanog sistema te se u redovnom postupku u tranzitu koristi elektronska umesto papirne deklaracije.

Foto: Freeimages
Foto: Freeimages

Sve carinske ispostave uključene su u sistem NCTS i trenutno ukupno 30 špedicija elektronski podnosi tranzitne deklaracije, dok je još 70 dobilo odobrenje za elektronsku komunikaciju sa Upravom carina i pitanje je trenutka kada će se uključiti u novi sistem.

"Realna su očekivanja da se uspešnom implementacijom NCTS poveća konkurentnost Koridora 10 u odnosu na ostale koridore u regionu, a samim tim ostvari i veći profit od tranzita kao važne privredne delatnosti", ističe se u saopštenju.

Uprava carina Srbije naglašava da je preduzela sve mere predostrožnosti kako bi sprečila eventualne zastoje na granici i podseća da je poučena iskustvom susednih zemalja koje su morale da počnu da primenjuju Novi kompjuterizovani sistem kao preduslov za priključenje EU.

U saopštenju se podseća da je Uprava carina tokom četiri meseca pilot faze projekta ponudila svaku vrstu podrške privredi za korišćenje NCTS-a kroz edukaciju za špedicije i transportere, besplatnu aplikaciju za mala i srednja preduzeća, kao i "help desk" servis koji je moguće kontaktirati za sva pitanja u vezi sa primenom novog sistema.