"Korporacije bolje planiraju od Srbije"

Građani treba da shvate da vladi nije cilj da nekoga otpušta u državi, već da što manji broj ljudi u javnom sektoru pruži što kvaitetnije usluge.

Izvor: Tanjug
Foto: Tanjug
Foto: Tanjug

To je poručeno je danas na okruglom stolu "Sistem za podršku planiranju i odlučivanju o javnim politikama.

Srbija bi, istaknuto je, do kraja godine trebalo da usvoji paket propisa koji će omogućiti postepeno uvođenje sistema planiranja i odlučivanja o javnim politikama, kako bi za dve do tri godine imala savremeni sistem za vođenje i kreiranja javnih politika.

Ministar finansija Dušan Vujović je rekao da u javnom sektoru Srbije ima planiranih investicionih projekata u vrednosti od 4,9 milijardi evra, od čega je neiskorišćeno 3,7 milijardi evra rashoda za kapitalne investicije i to ne zato što država to ne želi, već zato što projekti nisu spremni za realizaciju.

Negde je to zbog administrativnih barijera ili pravnih prepreka ili zbog toga što projekti nisu stručno pripremljeni i isplanirani, objasnio je Vujović i ukazao da to treba da izbegnemo u budućnosti.

Vujović je podsetio da je Srbija nekada imala Zavod za statistiku i Zavod za planiranje koji su bili smešteni u današnjoj zgradi Ministarstva finansija i taj spoj je, smatra, mnogo bolje funkcionisao od onog što imamo danas. Povratak na taj nivo bio bi prvi korak u pozitivnom pravcu za državu u kreiranju podataka i donošenju okvira za odlučivanje o javnoj politici.

"Ono što radimo u državi, različite registre i raznorazne izvore podataka, mora sistematski da se šalje u statistički zavod i da bude proveravano, integrisano i što je najvažnije - da bude saopštavano, To još uvek nismo dostigli", naveo je Vujović.

Srbiji je, kaže, potreban zakon koji bi uredio planiranje, kao i metodologija planiranja i analize javnih politika, a u drugom bloku zakon koji bi uredio statistiku, kako bi se naši stanadardi usaglasili sa svima u svetu i dodao da na kraju moramo zakonski reguliasti način kako se sve to primenjuje.

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički naglasila da država mora da postane sposobna da usmerava svoje javne politike.

Moramo da shvatimo da pristupanje EU i pregovaračka poglavlja nisu zamena za javne politike, već su to vizija, opredeljenje, vrednosni sistem, rekla je Udovički.

U ekonomskom razvoju, u generisanju zapošljavanja, u vođenju poltike zdravstva, školstva, neće nam EU reći kako i šta da radimo, jer svaka od članica Unije ima drugačije politike i način rada velikih sistema, objasnila je.

Udovički je primetila da Srbija od 1971. nema sistem javnog planiranja, čak ni onoliko koliko ima neka međunarodna korporacija i dodala da veliki broj donetih propisa postaju ograničavajući, umesto da usmeravaju rad državne uprave.

Novi zakoni, kazala je, treba da pomognu u definisanju državnih prioriteta u vodjenju javne politike i ukazala da dalja optimizacija i racionalizacija javnog sektora nije moguća od onoga što je ove godine urađeno, bez planiranja, promišljanja i dogovora.

Velika pomoć u javnom planiranju je saradnja sa institucijama zaduženim za statistiku, što bi elektronska uprava trebalo da olakša, "jer država i statistika moraju da saradjuju", kazala je Udovički.

Predstavljeni paket propisa pripremljen je pod okriljem Republičkog sekretarijata za javne politike i Republičkog zavoda za statistiku, u saradnji sa projektom „Reforma koordinacija politika u Vladi Republike Srbije", koji finansira Evropska unija.

Biz