Dulić: Biće para za nove stanove

Beograd -- Državni programi subvencionisanje kredita za kupovinu kvadrata i poboljšanje energetske efikasnosti biće nastavljeni najkasnije do jeseni, kaže Oliver Dulić.

Ministar za prostorno planiranje dodaje da građani koji su zainteresovani za ove zajmove nemaju razloga za brigu, jer država od ovih projekata nije odustala.

Ministarstvo će predložiti da se rebalansom budžeta za pomoć pri kupovini kvadrata obezbedi još 500 miliona dinara, dok je za poboljšanje energetske efikasnosti već rezervisano još 200 miliona dinara,

Dulić kaže da je "interesovanje građana je premašilo očekivanja. Znatno povoljniji uslovi predviđeni Uredbom o subvencionisanim stambenim kreditima, koje je predložilo Ministarstvo za prostorno planiranje, ohrabrili su mnoge podstanare da se uprkos krizi upuste u kredite".

Za samo dve nedelje "planulo“ je 300 miliona dinara planiranih za pomoć građanima da poboljšaju energetsku efikasnost u svojim domovima, a u planu je i dodatnih 200 miliona.

"Za državu je neophodno da se energija troši što je moguće racionalnije, a to je i interes građana, o čemu najbolje svedoči broj odobrenih kredita, oko 3.000, za samo dve nedelje. Takođe, gotovo je potrošena i milijarda dinara za poboljšanje energetske efikasnosti i u objektima javne namene", kaže Dulić.