Devizna štednja u Rajfajzen banci

U Nedelji štednje Rajfajzen banka nudi promotivne kamate na deviznu štednju u evrima oročenu na 3, 6 i 12 meseci.

Minimalni depozit je 500 evra, ali je ujedno i jedina uplata koju banka zahteva u ovom vidu štednje. Ograničenja koja se tiču maksimalnog iznosa depozita ne postoje.

Godišnja nominalna kamatna stopa koja se primenjuje pri štednji za period od tri meseca je 4,25%. Ukoliko oročite novac šest meseci, obračunaće se nominalna godišnja kamatna stopa od 4,5%, dok je kamatna stopa za oročenje na period od godinu dana 5 procenata.

Kamata je fiksna, što znači da se neće menjati dok traje period oročenja. Efektivna kamatna stopa jednaka je navedenoj nominalnoj kamatnoj stopi.

Deponovana sredstva se, po isteku perioda oročenja, zajedno sa pripadajućom kamatom prenose na devizni račun po viđenju kod Rajfajzen banke.

Porez na prihode od kamate ostvarene po osnovu devizne štednje, u momentu obračuna neto kamate, iznosi 10%. Ostvareni iznos neto kamate može biti manji ili veći u zavisnosti od stope poreza na prihod od kamate koja bude važeća u momentu obračuna i isplate kamate.